Ulkoista buukkaus – sinä voit keskittyä olennaiseen

Buukkauksen ulkoistaminen kannattaa. Mikä olisikaan parempaa kuin se, että myyjä voi keskittyä täysin siihen, mitä parhaiten osaa – myymiseen. Buukkaus kannattaa, sillä näin myyjän aikaa ei mene turhiin puheluihin, vaan hän saa kalenteriinsa valmiiksi buukattuja myyntitapaamisia. Omaa osaamistaan hyödyntäen myyjä voi siis keskittyä täysillä itse diilien klousaamiseen. 

Buukkauksen tarkoituksena on löytää yritykselle soveltuvat potentiaaliset asiakkaat, sekä yrityksen sisältä ne avainhenkilöt, jotka ovat vastuussa ostopäätösten tekemisestä. Kun buukkausta tekee henkilö, jonka työnkuvaan liittyy ainoastaan buukkaaminen, on hän näin ollen buukkauksen asiantuntija. Buukkausasiantuntija hallitsee prospektoinnin ja osaa myös vakuuttaa kontaktoimansa henkilöt tuotteen tai palvelun ominaisuuksista. Buukkaaja tekee siis myyjälle erittäin arvokasta pohjatyötä. 
 

PidäBuukkauspalvelu tehostaa myyntiä 

Kun buukkaus on ulkoistettu, jää myyjän tehtävistä kokonaan pois kylmäsoittaminen. Myyjä toki tuntee myymänsä tuotteen tai palvelun läpikotaisin, ja olisi näin ollen nopeasti ajateltuna paras buukkaaja. Kylmäsoittaminen vaatii kuitenkin tietynlaisen mindsetin. Yrityksissä, joissa buukkausta hoitavat myyjät itse, saattaa mennä tuntikaupalla hukkaan myyjien osaamista kylmäsoittelun merkeissä. 

Buukkaaminen kylmäsoittamalla vie ajan lisäksi myös paljon energiaa, jolloin myyjä ei pääse hyödyntämään pelkkää myyntiosaamistaan. Leijonanosa työajasta saattaa kulua kymmenien, jopa satojen turhien puheluiden soittamiseen ja buukkausyrityksiin. Buukkaaja sitä vastoin käyttää koko työaikansa ainoastaan soittamiseen. Buukkaajan työnkuvaan kuuluvat myös näin ollen turhat soitot, jotka eivät päädy myyntitapaamisen lukkoon lyömiseen. Buukkauksen ulkoistamisella myyjä välttyy energiaa ja aikaa vieviltä soitoilta. 

Onko tekijä erikoistunutBuukkaaja on kylmäsoiton ammattilainen 

Kuten sanottua, buukkaaja osaa kohdentaa soittonsa juuri oikeille henkilöille yrityksissä. Kylmäsoittaminen on sinällään harhaanjohtava termi – ikään kuin buukkausta tekevä henkilö ottaisi puhelimen käteen, näppäilisi numeron ja soittaisi umpimähkää yrityksiin. Ammattitaitoinen buukkaus pitää kuitenkin sisällään laajaa pohjatyötä ja tutustumista yrityksiin ja sen avainhenkilöihin. 

Kuinka buukkaaja sitten tekee tämän? Buukkaukseen on kehitelty monenlaisia työkaluja, joita ammattitaitoinen buukkaaja voi työssään hyödyntää. Esimerkiksi ostosignaaleita pystytään tarkastelemaan erilaisilla järjestelmillä, jotka osaltaan tekevät buukkaajan työstä mielekästä ja päämäärätietoista. Ostosignaaleiden avulla buukkaaja saa tietoa kaikkein potentiaalisimmista yrityksistä, joita kannattaa kontaktoida myyntitapaamisen buukkaus mielessä. Potentiaalisten yritysten lisäksi ostosignaaleilla saadaan kartoitettua ne henkilöt yritysten sisällä, joihin kannattaa olla yhteydessä.  

Buukkaus – tapaamisia vai diilejä?Mitä alustaa tekijä käyttää sivujen tekemiseen? 

https://www.opensymmetry.com/blog/you-asked-we-answered

Kun yritys ulkoistaa buukkauksen, antaa se myyntiprosessinsa alkupään buukkausalan asiantuntijoiden hoidettavaksi. Buukkausyrityksen kanssa sovitaan tarkasti pelisäännöt. Tärkeä kysymys buukkauksen ulkoistamisessa on esimerkiksi se, mistä maksetaan. 

Sopimusta hioessa kannattaa pohtia ennen kaikkea tuloksia – mihin buukkauksella halutaan ensisijaisesti tähdätä. Buukkaus tähtää tietenkin aina tapaamisten sopimiseen, mutta onko tämä riittävän innostavaa buukkaajan työtä ajatellen? 

Buukattujen tapaamisten päämääränä on tietenkin diili ja kaupan tekeminen. Mutta: kun buukkaajalle maksetaan toteutuneista kaupoista, innostaa se buukkausammattilaista työssään entisestään. Näin saadaan buukkaaja mukaan alkuvaiheen myyntiprosessin lisäksi keskeiseksi tekijäksi itse myyntiin. Sopimus voidaan siis tehdä koskemaan toteutuneita kauppoja pelkkien tapaamisten sopimisten sijaan. 

Ammattitaitoinen buukkaaja on kullanarvoinen

Alan ammattilainenhan voi buukata myyntitapaamisia helposti vaikka kadunmiehen kanssa, mutta onko tämä millään tavalla järkevää? 

Ammattilaistason buukkauksessa kontaktoidaan lähtökohtaisesti ainoastaan henkilöitä, jotka asiakasyrityksessä ovat vastuussa ostopäätöksistä. Näiden henkilöiden kanssa sovitaan buukkaamalla tapaamisia. Avainsanana ammattitason buukkauksessa on laatu. Laatuun tähdätään kaikessa tekemisessä, jolloin myös myyjän on helpompaa mennä tapaamiseen, kun kunnon pohjatyö on jo tehty. 

Tapaamisten buukkaus tapahtuu myyntiprosessin alussa, ja taitavalla buukkauksella tehostetaan vahvasti yrityksen myyntiä. Ammattitaitoinen buukkaaja on kullanarvoinen voimavara yritykselle kuin yritykselle – myös ulkoistettuna. Hyvään buukkauspalveluun kannattaa panostaa. Jos oman yrityksen myyjillä on kädet täynnä töitä, kannattaa buukkaus ulkoistaa ammattilaiselle, joka tietää täsmälleen mitä tekee missäkin vaiheessa myyntipolkua. 

Samankaltaiset artikkelit